Trong hơn 25 năm qua, Tập đoàn Mentally Fit Global đã huấn luyện từ các đội tuyển, nhà vô địch Olympics tới các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới & các vận động viên trong giới doanh nghiệp, giúp họ đo lường, giảm thiểu các "điểm rò rỉ" Năng lượng ở tất cả các cấp độ & chuyển hóa những nguồn Năng lượng ấy thành tư duy chiến thắng.

Mỗi ngày mới đem đến một khởi đầu mới. Những niềm vui và nguồn cảm xúc tích cực của khách hàng chính là nguồn động lực to lớn tiếp sức cho chúng tôi trên hành trình hỗ trợ hàng trăm cá nhân, đội ngũ & tổ chức đến gần hơn với "di sản" của họ mỗi ngày.

CÙNG DÕI THEO HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ẤN TƯỢNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG PERFORMANCE COACH VỀ TẬP ĐOÀN MENTALLY FIT GLOBAL


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image