2021 | December | ePCC KIS & MIV

2021 | DECEMBER | ePCC KIS & MIV 


🏆Mỗi lần cùng nhau chia sẻ các trải nghiệm huấn luyện thực chiến, mỗi lần cùng nhau trao đổi để tìm ra giải pháp tốt hơn từ chính thành công hoặc thất bại khi ứng dụng các công cụ huấn luyện ... là mỗi lần các Thành viên trong Cộng đồng Performance Coach (PCC) đưa chính mình đến một "nấc phát triển" mới cao hơn trên "Vòng xoáy của sự phát triển".

🏆Với tinh thần đó, Cộng đồng Performance Coach được bảo trợ bởi Tập đoàn Mentally Fit Global triển khai chuỗi Hoạt động Ôn tập các công cụ huấn luyện & Thảo luận phương pháp ứng dụng của các công cụ huấn luyện (gọi tắt là chuỗi “Keep It Simple & Make It Visible”)

🏆 Mục tiêu: Hỗ trợ các Thành viên Cộng đồng Performance Coach
o Hiểu sâu sắc hơn phương pháp luận, các công cụ huấn luyện thực chiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất công việc ở 3 cấp độ: cá nhân, đội ngũ & tổ chức
o Kết nối hơn 200 Thành viên PCC đến từ 25 lĩnh vực khác nhau để mỗi Thành viên có thể làm giàu thêm “Thư viện ứng dụng" của chính mình với các ví dụ minh họa thực tế trong công việc, và trong cuộc sống của các Thành viên khác
o Được truyền cảm hứng & lan tỏa năng lượng tích cực để củng cố cả 4 trụ cột năng lượng giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc ở 3 cấp độ: cá nhân, đội ngũ & tổ chức

🏆 Nội dung các buổi làm việc “Keep It Simple & Make It Visible”
o Ôn tập các công cụ huấn luyện
o Chia sẻ các ví dụ minh họa liên quan đến các công cụ huấn luyện
o Thảo luận phương pháp ứng dụng của các công cụ huấn luyện hiệu quả

NHỮNG HÌNH ẢNH GIÀU NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Image
Image
Image
Image