Certified Leader-Coach for Performance | Mental Coach

Certified Leader-Coach for Performance | Mental Coach


🏆 “Là một huấn luyện viên, tôi tin rằng khi một trong những cầu thủ của mình thực sự hiểu tại sao họ lại được yêu cầu làm việc này việc kia, họ sẽ có thêm tin tưởng vào những gì họ đang được yêu cầu làm. Điều đó cũng có nghĩa là năng lực hành động chủ động hay đặt câu hỏi về những gì họ được yêu cầu sẽ tăng lên, một cách có trách nhiệm hơn, khi hoàn cảnh yêu cầu” – Trích trong Tiểu sử Pep Guardiola: Another Way of Winning

🏆Điểm chung nhất giữa một nhà lãnh đạo xuất sắc và một huấn luyện viên xuất sắc đó là họ đều là những chuyên gia trong trong khả năng truyền tài mục đích của tổ chức một cách rõ ràng và đầy cảm hứng. Tầm nhìn và khả năng truyền đạt của những nhà quản lý tài ba sẽ là những yếu tố then chốt giúp thu hút và kích hoạt nguồn năng lượng từ đội ngũ nhân sự.

🏆Như Global Performance Coach Alain Goudsmet kết luận với tại khóa huấn luyện cấp chứng chỉ Huấn luyện viên Tối ưu hóa hiệu suất công việc Quốc tế (CPC) qua 2 ngày làm việc 21-22/04 vừa qua với những thành viên hiện đang là Lãnh đạo/ Quản lý Cấp cao tại các Tập đoàn Đa quốc gia/ Tổ chức lớn có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam: Điều quan trọng với mỗi Tổ chức/ mỗi Người Lãnh đạo đó là cần làm rõ lý do tại sao tổ chức hình thành, và công việc bản thân mỗi thành viên trong tổ chức có ý nghĩa như thế nào với lý tưởng ấy. Điều đó giúp đội ngũ thấy được tổ chức sinh ra và lớn lên như thế nào, và mình đang ở đâu trong bức tranh tương lai rộng lớn của cả tổ chức. Hay nói cách khác, một mục tiêu rõ ràng chính là tài sản quý giá của Doanh nghiệp (Purpose is the New Currency)

🏆Với bản thân mỗi thành viên trong khóa Huấn luyện Cấp chứng chỉ Huấn luyện viên Tối ưu hóa Hiệu suất Công việc Quốc tế, không chỉ là buổi cuối cùng của khóa huấn luyện, đây chính là điểm khởi đầu trên hành trình đầy cảm hứng phía trước, với một mục đích xa hơn là lan truyền những nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ những Lãnh đạo/ Quản lý tại các Tập đoàn/ Doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc và về đích hiệu quả với chi phí về năng lượng thấp nhất.

NHỮNG HÌNH ẢNH GIÀU NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image