Leader-Coach for Performance

Leader-Coach for Performance


2/3 chặng đường trở thành Huấn luyện viên Tối ưu hóa Hiệu suất Công việc Quốc tế

🏆Với tinh thần “Agile fast in 2020” khi cơn bão Covid vẫn chưa tan, các Performance Coach của chúng tôi đã có một Lễ trao chứng chỉ “Team Coach”, học phần 2 của khóa Huấn luyện viên Tối ưu hóa hiệu suất công việc quốc tế rất đặc biệt với nhiều cảm xúc. Dù không gặp được nhau trực tiếp, Head Coach Alain Goudsmet & Coach Bernard Dewamme ở Brussels, có thành viên ở Hồ Chí Minh, có thành viên ở Đà Nẵng, có thành viên ở Hà Nội, chúng tôi vẫn cảm thấy kết nối cùng nhau, cùng chúc mừng nhau với “rượu champage từ trong tim” mỗi người.

🏆Chúng tôi hiểu rằng, hành trình trở thành những người Huấn luyện viên Tối ưu hóa hiệu suất công việc quốc tế mới chỉ bắt đầu. Mỗi thành viên trong cộng đồng Leader-Coach for Performance là một Chuyên gia cao cấp trong một lĩnh vực, với nhiều năm trải nghiệm ở vị trí lãnh đạo/ quản lý cao cấp. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đều lựa chọn sẽ ứng dụng phương pháp tiếp cận performance coaching cùng các công cụ/ mô hình coaching tối giản, trực quan của Tập đoàn Mentally Fit để hỗ trợ các vị Lãnh đạo/ Quản lý tại các Tập đoàn/ Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam tối ưu hóa hiệu suất công việc cao nhất với chi phí về “năng lượng” của đội ngũ thấp nhất.

🏆Cùng với nhau chúng tôi sẽ là một Dream Team để hỗ trợ cộng đồng Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam tìm ra những “lời giải” “đơn giản hơn” bằng một cách “trực quan hơn” cho những “bài toán khó” mà chúng tôi từng phải “bạc tóc” để đi tìm lời giải trước đây.

NHỮNG HÌNH ẢNH GIÀU NĂNG LƯỢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Image
Image
Image